Verklaring van de showkwalificaties

Deze gegevens zijn van toepassing bij de BCF.


Op een kattenshow dingen katten naar titels en prijzen.
Om hierin de weg kwijt te geraken als beginnende exposant is niet moeilijk.


Het keuren van katten gebeurt volgens een internationaal erkende standaard waarin de kenmerken voor het ras beschreven staan, samen met de beoordelingscriteria. De huiskatten worden gekeurd op hun uiterlijk, conditie en verzorging. Het keurrapport is het enige officiële bewijs van de kwalificatie die door de keurmeester aan de kat is toegekend.
De keurmeester kan volgende kwalificaties toekennen :
Goed (G)
De kat is ongeschikt voor show en fok.
Zeer Goed (ZG)
De kat is niet geschikt voor de show, maar kan mits een goede partnerkeuze geschikt zijn voor de fok.
Uitmuntend (U)
Tentoonstellingskat en geschikt voor de fok.

In alle klassen is "Uitmuntend" de hoogste kwalificatie die behaald kan worden. Deze kan naargelang van het aantal mededingers nog onderverdeeld worden in U1,U2,U3.... Mochten er meer katten in een bepaalde klasse voorgebracht worden en zij zijn uitmuntend bevonden, dan krijgen zij de kwalificatie U. Als de kat ouder dan 9 maanden is en "U1" behaalt kan hij of zij een titel behalen.
Is uw kat echt onhandelbaar op de show, dan kan zij gediskwalificeerd worden. Ook als de keurmeester een poging tot vals spelen (weg schilderen van vlekjes of zo) vaststelt, kan de kat gediskwalificeerd worden.

Katten kunnen in diverse klassen worden ingeschreven. Uiteraard dient de kat in de correcte klasse ingeschreven te worden.
Katjes ingeschreven in deze klasse mogen wel in de tentoonstellingsruimte, maar worden niet gekeurd (en dingen dus ook niet mee naar titels en prijzen). Heb je een kitten dat beschikbaar is, maar niet geschikt is voor show, of een katje, niet geschikt voor show of onhandelbaar op de keurtafel, maar dat je niet graag thuislaat, kan het in deze klasse.
BCF heeft ook een klasse waar de huiskatjes in thuis horen. Heeft je katje geen stamboom maar is het een schoolvoorbeeld hoe een verzorgde huiskat er moet uitzien, dan mag ze in de huiskattenklasse. De huiskatjes hebben geen rasstandaard, en ze worden door de keurmeester beoordeeld op voorkomen, verzorging en karakter.
één van de eerste klassen waar katjes ingeschreven kunnen worden is de Nestklasse. Een nestje bestaat uit minimaal 3 kittens tussen de leeftijd van 10 weken tot 14 weken.
Alle nesten in dezelfde vachtklasse (Korthaar, Halflanghaar, Langhaar en ev. Exotic Shorthair) worden met elkaar vergeleken. Het beste nest krijgt de kwalificatie "Uitmuntend 1" en eventueel de daarbij horende prijs "Beste Nest". De moeder van het nest mag gratis (als ze niet gekeurd hoeft te worden) mee met het nest. Dit is geen slecht idee, daar de kittens wel een steuntje kunnen gebruiken op show.
Zit er in het nest een uitzonderlijk mooi exemplaar of heeft u gewoon een katje tussen 10 weken en 3 maanden, dan kan het in Babyklasse. Ook hier wordt per vachtklasse een rangschikking "Uitmuntend 1", "Uitmuntend 2", enz. gegeven. De baby met Uitmuntend 1 kan eventueel de prijs "Beste Baby Korthaar, Halflanghaar of Langhaar" bekomen. Uit alle beste baby's wordt dan de "Beste Baby Over All", de beste baby van de show, gekozen.
Vanaf de leeftijd van 3 tot 6 maanden gaan de katjes in de Jeugdklasse 3-6. Ook kastraatjes tussen 3 en 6 maanden gaan in deze klasse. Per ras, vachtkleur en geslacht kan het beste kitten Uitmuntend 1 behalen. Ze dingen verder mee voor Speciale Prijzen.
Vanaf de leeftijd van 6 tot 9 maanden gaan de katjes in de Jeugdklasse 6-9. Ook hier gaan kastraatjes tussen 6 en 9 maanden in deze klasse. Ook hier kan per ras, vachtkleur en geslacht het beste kitten Uitmuntend 1 behalen en meedingen voor Speciale Prijzen.

De katten die Uitmuntend 1 (U1) behalen in de volgende klassen kunnen een certificaat krijgen voor het behalen van de titel en meedingen voor de Speciale Prijzen.Certificat d'Aptitude au Championnat (Premior)
Vanaf hier begint het harde werk voor onze katten. Zij kunnen inschrijven in de open klasse en trachten hun eerste titel te behalen. De open klasse begint voor alle katten vanaf de leeftijd van 9 maanden. 3 x CAC, of bij kastraten 3 x CAP, bij verschillende keurmeesters geeft recht op deze titel.(Ch. of Pr.)
Certificat d'Aptitude au Championnat (Premior) International de Beauté
Als onze kat haar titel van Kampioen of Premior heeft behaald mogen wij hier inschrijven. 3 x CACIB of CAPIB in twee verschillende landen bij verschillende keurmeesters geeft recht op deze titel.(Int. Ch. of Int. Pr.)
Ons Parallel Systeem:
4 x CACIB of CAPIB bij tenminste drie verschillende keurmeesters geeft ook recht op de titel (Int. Ch. of Int. Pr.), dus zonder de eis om in het buitenland te gaan showen.
Certificat d'Aptitude au Grand Championnat (Premior) International
Weer een stap hoger. Hier mag je kat beginnen als zij haar International Kampioen, ofwel voor alle kastraten, Internationaal Premior titel behaald heeft. 3 x CAGCI (of CAGPI) in twee verschillende landen bij verschillende keurmeesters geeft recht op deze titel (Gr.Int.Ch. of Gr.Int.Pr.)
Ons Parallel Systeem:
4 x CAGCI (of CAGPI) bij verschillende keurmeesters geeft ook recht op deze titel. (Gr.Int.Ch. of Gr.Int.Pr.)
Certificat d'Aptitude au Championnat (Premior) Europëen
Hier kan uw kat meedingen als zij haar titel van Groot International Kampioen, ofwel voor de kastraten de Groot International Premior titel behaald heeft. 3 x CACE, ofwel CAPE in 3 verschillende landen bij 3 verschillende keurmeesters geeft recht op deze titel. (Eur.Ch. of Eur. Pr.)
Ons Parallel Systeem:
4 x CACE (of CAPE) bij verschillende keurmeesters geeft ook recht op deze titel. (Eur.Ch. of Eur. Pr.)
Certificat d'Aptitude au Grand Championnat (Premior) Europëen
Als je kat Europees Kampioen is geworden dan kan je hier inschrijven. Dit geldt natuurlijk ook weer voor onze kastraten die hier dan Europees Premior zijn. 4 x CAGCE, ofwel CAGPE in 4 verschillende landen bij 4 verschillende keurmeesters geeft recht op deze titel. (Gr. Eur.Ch. of Gr.Eur.Pr.)
Ons Parallel Systeem:
5 x CAGCE (of CAGPE) bij verschillende keurmeesters geeft ook recht op deze titel. (Gr. Eur.Ch. of Gr.Eur.Pr.)
Certificat d'Aptitude au Championnat (Premior) du Monde
De laatste stap. Eens Groot Europees Kampioen of Groot Europees Premior dan schrijf je hier in. 3 x CACM, ofwel CAPM in 3 verschillende landen waarvan een in een ander continent door 3 verschillende keurmeesters geeft recht op deze titel. (World Ch. of World Pr.)
Ons Parallel Systeem:
5 x CACM (of CAPM) bij verschillende keurmeesters geeft ook recht op deze titel. (World Ch. of World Pr.)
Vanaf de kat de titel van Europees Kampioen behaald heeft, kan ze ingeschreven worden in de Ereklasse. De hoogste vermelding is U1, met eventueel de prijs Beste Ereklasse Korthaar, Halflanghaar of Langhaar. (indien er voldoende katten zijn per reeks, zie showreglement.)

Speciale Prijzen kunnen uitgereikt worden aan katjes, afhankelijk van de klasse waarin zij meedingen:
In de Nestklasse kan het beste nest (per vachtklasse) de prijs Beste Nest Korthaar, Halflanghaar of Langhaar behalen. Nestjes doen verder niet mee voor andere prijzen.
Hetzelfde geldt voor de Babyklasse waar per vachtklasse (kort- halflang- en langhaar) een Beste Baby prijs kan behaald worden en/of een Beste Baby Over All (Beste Baby van de Beste Baby korthaar, halflanghaar en korthaar). Ook zij dingen niet mee voor andere prijzen.
Idem voor de Ereklasse waar per vachtklasse (kort- halflang- en langhaar) een Beste Ereklasse kan behaald worden. Ook zij dingen niet meer mee voor andere prijzen.
Uit de Huiskatten kan het katje met vermelding U1 de prijs Beste Huiskat toegekend worden.
Voor de katten in de andere klassen (uitgezonderd Buiten Mededinging) zijn er de volgende prijzen voorzien
Best in Variëteit. deze prijs kan toegekend worden aan 1 van de katten van hetzelfde ras en dezelfde vachtkleur, mits er minimaal 3 exemplaren aanwezig zijn.
Soms stellen exposanten een beker ter beschikking voor een bepaalde soort kat (b.v. voor de Beste Zwarte Pers). Afhankelijk van het oordeel van de Keurmeester wordt dan deze prijs ook op het podium uitgereikt. Ook katjes waarvan te weinig exemplaren aanwezig zijn om Best in Variëteit te kunnen halen, maar toch zo uitzonderlijk zijn dat het zonde zou zijn ze zonder prijs naar huis te laten gaan, kunnen een Speciale Prijs toegekend krijgen.
Voordracht Best in Show. Als een keurmeester alle hem toegewezen katjes gekeurd heeft, begint hij aan het samenstellen van zijn lijst met Voordrachten voor Best in Show.

Uit de door hem gekeurde katjes draagt hij/zij per vachtklasse - ongeacht het ras - zijn beste exemplaren in de volgende categorieën voor:
Jeugklasse Katers 3-6, Jeugklasse Poezen 3-6, Jeugklasse Katers 6-9, Jeugklasse Poezen 6-9, Katers, Poezen, Kastraat Katers en Gesteriliseerde Poezen.
Deze katjes krijgen in ieder geval al de vermelding VBIS op het keurrapport.
Best in Show. Alle katjes per vachtklasse die door de keurmeesters voorgedragen zijn voor Best in Show worden terug opgehaald en aan de verschillende keurmeesters gepresenteerd. Uit b.v. alle voordrachten van de Jeugklasse 3-6 Katers kiezen de keurmeesters dan 1 exemplaar welke Best in Show wordt. Het katje dat Best in Show geworden is komt later op het podium voor een prijs en krijgt de vermeling BIS op het keurrapport.
Best Of Best. Als uiteindelijk in een vachtklasse alle Best in Shows verkozen zijn worden deze opnieuw aan de keurmeesters gepresenteerd. Hieruit wordt 1 beste exemplaar gekozen welke Best Of Best wordt. Op het podium krijgt deze kat nog een extra prijs en de vermelding BOB komt op het keurrapport.
Best Over All. Eenmaal de Best Of Bests bekent zijn, kiest 1 van de keurmeesters (of een team van keurmeesters) uit deze dieren de allerbeste. Deze kat mag best trots zijn (hoewel het de meeste katjes koud laat), want hij of zij is verkozen tot de mooiste kat van de tentoonstelling. Hij of zij verlaat het podium met nog extra prijzen en krijgt (als er nog plaats is op het keurrapport) de vermelding Best Over All op het keurrapport.
Nu je weet in welke klasse je katje thuishoort, dien je een inschrijfformulier (op papier of online) in te vullen. Om in de correcte klasse ingedeeld te worden dienen alle gegevens correct en volledig ingevuld te worden! Enkele dagen na je inschrijving ontvang je een bevestiging. Deze dien je goed te controleren. Soms zijn de formulieren onduidelijk ingevuld, en soms maken wij fouten. Ontdek je een foutje, stel het inschrijfbureau daarvan op de hoogte (fax, telefoon, email, ....). Zo wordt de kans op teleurstellingen op de show al veel kleiner. Blijft je bevestingen nogal lang achterwege, contacteer dan het inschrijfbureau. Misschien is er iets foutgelopen met de post, fax of email. Wacht met annulaties of omruilingen niet tot het laatste moment. Wij veranderen alles met alle plezier, maar met minder plezier als de catalogus, de oorkonden en de keurrapporten reeds afgedrukt zijn! Het inschrijfbureau houdt tot op zekere hoogte rekening met de wens "plaatsing naast". Soms kan het echter niet mogelijk zijn aan deze wens te voldoen om de zaal naar behoren in te delen.

De dag van de show dien je je aan te melden tussen de vermelde uren aan de dierenartscontrole. De dierenartsen beoordelen of je katje gezond genoeg is, in goede conditie verkeert en vrij is van parasieten om bij de andere katten toegelaten te worden. Ook controleert de dierenarts het vaccinatieboekje van de kat. Dit dient meegebracht te worden en in orde te zijn! Een negatief advies van de dierenarts - of een vergeten boekje of verlopen vaccinaties - betekent onherroepelijk de terugkeer naar huis.
Controleer opnieuw alle gegevens van je katten! Ga ingeval van problemen (een vergeten titelwijziging?) direct naar het secretariaat!
BCF zorgt voor kooien, maar u mag eigen tentoonstellingskooien meebrengen. U dient echter wel te betalen voor de ruimte die uw kooien innemen (b.v. een eigen kooi van 1 meter neemt de plaats in van 2 kooien. Schrijft u 2 katten in, dan hoeft niets extra betaald te worden, maar schrijft u slecht 1 kat in, dan dient u bij te betalen voor een extra kooi).
Ben je door de dierenartscontrole dien je je kooi(en) in orde te brengen. Om te zorgen dat je katjes niet gestoord worden door de buurkatjes, dien je aan beide zijden van de kooi gordijntjes te bevestigen. Onze kooien zijn 50x50x50 (deze afmetingen kunnen verschillen bij andere verenigingen). Ook dien je te zorgen voor een vloerbedekking, een kattebakje, een bakje met water en eventueel een bakje met eten. Om te voorkomen dat bezoekers proberen aan je katjes te komen kan je de voorkant afschermen met plastic. De bezoekers komen om katten te kijken, dus moet je er wel voor zorgen dat je katten nog te zien zijn.
Om de keuringen vlot te laten verlopen dient er iemand aan de kooi aanwezig te zijn als de steward je komt vertellen dat je met de kat naar de keurmeester moet. Ben je even afwezig, vertel dan even tegen de buren waar ze je kunnen vinden. Na de keuring is het nog niet noodzakelijk afgelopen en dien je ook present te zijn als je katje opnieuw opgehaald wordt (vergelijken voor b.v. een BIV, of Voordracht Best In Show).
Rond 5 uur wordt iedereen (behalve de Best Of Bests) het een beetje beu op de show. Toch is het wachten tot omstreek 6 uur als de keurrapporten uitgedeeld worden.
Ontdek je hier problemen (een vergeten stempel of zo) dan kan je nog altijd terecht op het secretariaat.

Opgepast! Wij aanvaarden geen dubbele keuringen op 1 dag.

Wordt uw kat halverwege het behalen van titels gecastreerd of gesteriliseerd, dan begint hij of zij opnieuw vanaf de Kastratenklasse. Een katje dat bijvoorbeeld Europees Kampioen is en geholpen wordt, gaat dus niet naar de Europees Premiorenklasse (CAGPE) maar naar de Kastratenklasse (CAP).

Verschillende keurmeeesters betekend op elk behaald punt in dezelfde klasse een andere keurmeester of bijgetekend door een andere keurmeester. Indien anders zal het aantal verschillende keurmeesters vermeld worden.