Privacy Policy

Privacy policy voor Belgian Cat Fanciers vzw, eigenaar van bcfvzw.be

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van bcfvzw.be is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op bcfvzw.be te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Verwerking van uw persoonlijke gegevens

Door BCFVZW.be te gebruiken is de Gebruiker(s) zich ervan bewust en gaat hij ermee akkoord dat Belgian Cat Fanciers vzw en diens team persoonlijke en commerciële gegevens kunnen verzamelen, dat wil zeggen gegevens over een specifieke of een identificeerbare persoon. Deze gegevens worden verzameld door middel van invulformulieren. Sommige gegevens zijn verplicht en zijn nodig om de aanvragen van de Gebruiker te behandelen. Opgeslagen en verzamelde gegevens worden door het team van Belgian Cat Fanciers en diens handelspartners verwerkt om de Gebruiker de beste dienst in de beste omstandigheden te kunnen verlenen.

In overeenstemming met de wet heeft u recht op inzage, het bijwerken, wijziging en verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U kunt dit recht uitoefenen door te schrijven naar:info@bcfvzw.be of contact met ons opnemen:

Belgian Cat Fanciers vzw. - Dienst Klachten Persoonsgegevens
Kruisstraat 33
2570 Duffel
België

Tot slot is de Gebruiker zich ervan bewust en gaat hij ermee akkoord dat Belgian Cat Fanciers zijn persoonlijke gegevens op schriftelijke aanvraag van een officiele instantie zoals FOD dierenwelzijn, belastingen, BTW enz. en op uitdrukkelijk bevel van de rechter bekend kan maken.

4) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Belgian Cat Fanciers vzw en specifiek bcfvzw.be, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@bcfvzw.be.

5) Verwerking van gegevens van katten:

Bij het aanvragen van stambomen en of bij het inschrijven van een show is de inschrijver er zich van bewust dat de bezorgde gegevens allemaal worden bewaard en opgeslagen. Deze gegevens zullen ook gebruikt worden en gedeeld worden om de toekomst en de gezondheid van de katten te verbeteren. Al de verzamelde gegevens zijn ook eigendom van BCF en mogen doorgegeven worden aan derden met de bedoeling de rassen te verbeteren of een ziekte te bestrijden.

6) Monitoren gedrag bezoeker

bcfvzw.be maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie, .

7) Gebruik van cookies

bcfvzw.be plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

8) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

9) Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door bcfvzw.be te beïnvloeden.

10) Privacy policy van adverteerders/derde partijen

Voor meer informatie over de privacy policy van onze adverteerders en derde partijen die verbonden zijn aan deze website, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen. bcfvzw.be kan geen invloed uitoefenen op deze cookies en de privacy policy van door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van de privacy policy van bcfvzw.be.

11) Persoonsgegevens voor show en uitslagen show

de uitslagen van de shows zijn enkel informatief en dienen vertrouwelijk behandeld te worden. De info zal op een correcte manier verwijderd worden indien de informatie niet langer relevant is. Indien de informatie langer dan het oorspronkelijke doel zal bewaard blijven, zal dit gemeld worden met vermelding van de reden en termijn van bewaring.
Foto’s zullen op simpel schriftelijk verzoek verwijderd worden.

12) Informatie van kinderen

Wij vinden het belangrijk om te zorgen voor extra bescherming voor kinderen die online actief zijn. We moedigen ouders en opvoeders aan om samen tijd online te besteden. Op die manier kunt u zien hoe uw kinderen zich online gedragen, wat ze precies online doen en kunt u helpen in het sturen van hun gedrag.

bcfvzw.be verzamelt geen informatie van kinderen jonger dan 13 jaar oud. Mocht u constateren dat deze regel wordt overtreden door ons of ons team, neemt u dan contact met ons op via bovenstaande contactmogelijkheid.