Wetgeving vlaanderen

Belgische (vlaamse) wetgeving i.v.m. katten

Nieuw vanaf 13 juli 2018

Besluit van 13 juli 2018 betreffende een aanpassing van Bijlage I van het KB van 16 juli 2009 (Positieflijst). Toevoeging: Kruisingen F5 of hoger van Felis Catus x Prionailurus Bengalensis. Met andere woorden de Bengaal kat staat nu ook op de lijst van dieren die mogen gehouden worden in België.

Verandering aan het kennelbesluit van 27 april 2019

Sterilisatieplicht

Elke kat die wordt verkocht of weggeven moet sinds 1 september 2014 gechipt, geregistreerd en ook gesteriliseerd zijn. Voor oudere katten geldt de registratieplicht niet tenzij ze na 1 september 2014 van verantwoordelijke is veranderd. Deze verplichting geldt voor iedereen (asielen, kwekers en particulieren).

Op 1 april 2018 werd deze sterilisatieplicht uitgebreid. Vanaf die datum moet elke kat, voor de leeftijd van 5 maand oud gesteriliseerd worden. De sterilisatie wordt door de dierenarts genoteerd bij de registratie in de databank CatID.

Katten geboren tussen 31 augustus 2014 en 1 april 2018 zullen ten laatste op 1 januari 2020 gesteriliseerd moeten zijn ook als ze niet verkocht of weggeven worden.

Voor katten verkocht aan of in het bezit van een erkend kweker of katten die worden geëxporteerd, geldt een uitzondering op de sterilisatieplicht.

Identificatie- en registratieplicht

Sinds 1 november 2017 moeten alle katten geïdentificeerd (gechipt) en geregistreerd worden voor ze 12 weken oud zijn. Dit betekent dat alle katten dan, voor de leeftijd van 12 weken en in elk geval vòòr verhandeling, geïdentificeerd zijn en geregistreerd moeten  worden in de centrale databank CatID.

De dierenarts moet de katten na het chippen aanmelden bij de  Centrale Databank CatID. Als erkend hobbykweker kan je  daar ook een login aanmaken en wijzigingen aanbrengen, zoals verandering van eigenaar, in de gegevensbank.
Alle uitleg hierover vind je in ons tijdschrift Miauw. nr 1 van 2018 pagina 6 tot 10.

Kattenkwekerij Definitie

Occasionele kweker (Geen erkenning nodig maar niet mogelijk door sterlisatie wetgeving bij katten)

 1. maximaal 2 nestjes per jaar van alle dieren samen
 2. maximaal 3 nestjes per 24 maanden per vrouwelijk dier (vanaf 1 oktober 2019)
 3. Mag enkel nog verder fokken met poezen geboren voor 31/08/2014 (voor sterlisatie plicht)
 4. mag zijn dieren niet adverteren
Zelf grijp ik steeds terug naar het stroomdiagram over de verplichte sterilisatie van dierenwelzijn.
Klik hier voor het diagram
Katten geboren tussen 31/8/2014 en 1/4/2018 moeten uiterlijk gesteriliseerd worden op 1/1/2020. Tot die tijd kunnen occasionele kwekers met deze katten blijven kweken zonder erkenning. Katten geboren voor 31/8/2014 moeten niet verplicht gesteriliseerd worden, (tenzij ze van eigenaar veranderen).

Hobby kweker

 1. maximaal 5 nestjes per kalenderjaar (vanaf 27 april 2019)
 2. maximaal 3 rassen of kruisingen (vanaf 27 april 2019)
 3. maximaal 3 nestjes per 24 maanden per vrouwelijk dier (vanaf 1 oktober 2019)
 4. de kweker moet rekening houden met de gezondheid (anatomisch, fysiologisch en gedragsmatig) van de ouderdieren zodat het welzijn en de gezondheid van het ouderdier en van de nakomelingen niet in het gedrang komen door het kweken.

Beroeps kweker

 1. meer dan 5 nestjes per jaar (vanaf 27 april 2019)
 2. maximaal 7 rassen of kruisingen (vanaf 1 januari 2021)
 3. maximaal 3 nestjes per 24 maanden per vrouwelijk dier (vanaf 1 oktober 2019)
 4. de kweker moet rekening houden met de gezondheid (anatomisch, fysiologisch en gedragsmatig) van de ouderdieren zodat het welzijn en de gezondheid van het ouderdier en van de nakomelingen niet in het gedrang komen door het kweken.

Kattenkwekerij Erkenning

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure is beschreven in KB 27 april 2007. Je kan pas een aanvraag doen als de inrichting volledig gebruiksklaar is. De aanvraag bestaat uit:

 1. Erkenningsaanvraagformulier ingevuld en ondertekend door de beheerder.
 2. een kopie van het contract met jouw dierenarts en zijn vervanger: Contract tussen de erkende dierenarts en de inrichting
 3. een schematisch plan van de inrichting met nauwkeurige vermelding van de functies en afmetingen van de verschillende lokalen
 4. een betalingsbewijs van de aanvraagkosten (niet voor asielen).

Aanvraag te versturen naar:

Vlaamse overheid
Inspectie Dierenwelzijn
Erkenningsaanvragen
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

Meer informatie vindt je bij het Departement Omgeving van de Vlaamse regering.

Op het einde van deze procedure die wel 4 maanden in beslag kan nemen krijg je jouw HK nummer. Enkel erkende kwekerijen mogen advertenties plaatsen omtrent de verkoop van katten in vakbladen.

Kosten

Hobby Kwekerij:
Kwekerij van honden / katten met niet meer dan 10 vrouwelijk fokdieren 75.00€
Professionele en Handels Kwekerij:
Kwekerij van honden / katten met meer dan 10 vrouwelijk fokdieren 250.00€

Administratie

Volgende documenten maken deel uit van de administratie en moeten beschikbaar zijn bij controle:

Inventaris

De inventaris (Bijlage VI A) vermeldt alle vrouwelijke fokdieren die geregistreerd zijn op het adres van de kwekerij. Het aantal  mag  niet meer zijn dan de maximumcapaciteit vermeld in de erkenning. Alle vrouwelijke dieren schrijf je in vanaf de eerste dekking met volgende informatie:

 1. een volgnummer
 2. datum van aankomst in de kwekerij
 3. het ras
 4. het chipnummer
 5. als het dier niet meer aanwezig is: datum van vertrek en bestemming / datum van overlijden

De gegevens van een katwaarmee je niet meer mee fokt maar die in de kwekerij blijft, doorstreep je met één enkele lijn.

De inventaris bewaar je gedurende minstens 2 jaar na het vertrek van het laatste vrouwelijk dier.

Worpfiche

Je bent verplicht per worp  een worpfiche of foksteekkaart (Bijlage VI B) in te vullen met volgende gegevens:

 1. het chipnummer van moeder- en vaderdier
 2. de worpdatum
 3. het chipnummer van de jongen
 4. het aantal geboren en gespeende jongen
 5. de datum van vertrek en de gegevens van de koper of het nummer van het garantiecertificaat

Per poes mag je niet meer dan 2 worpen per jaar hebben. Het departement Dierenwelzijn kondigt evenwel aan dat dit in de nabije toekomst zal gereduceerd worden naar 1 worp per jaar.

De worpfiche moeten minstens 2 jaar na het vertrek van het moederdier bewaard worden.

Garantiecertificaat

Bij de verkoop van een hond of kat geef je een waarborg over de gezondheid van het dier onder de vorm van een garantiecertificaat met volgende gegevens:

 1. een volgnummer
 2. chipnummer, ras en geboortedatum van het dier
 3. naam, adres, HK nummer van de verkoper
 4. naam, adres van de koper
 5. handtekening van de verkoper
 6. datum van verkoop

Het garantiecertificaat bewaar je minstens 6 maand. Als de worpfiches en het register verwijzen naar het garantiecertificaat, dan moet je ze 2 jaar bijhouden. Als er bijkomende waarborgen zijn,  dan staan deze in een afzonderlijk document of in een afzonderlijke rubriek na de handtekeningen.

Bezoekrapport van de dierenarts

Frequentie bij hobbykweker: minstens 2 keer per geboren nestje. (vanaf 1 oktober 2019)
Frequentie bij beroepskweker en kweker-handelaar: minstens 1 keer per maand met een minimum van 2 bezoeken per geboren nestje.  (vanaf 1 oktober 2019)

De bezoekrapporten moet je 2 jaar bijhouden.

Verhandelen van de dieren

 1. Moederdier: de kweker toont het moederdier als de kandidaat-koper dit vraagt. (vanaf 1 oktober 2019) 
 2. Minimumleeftijd: kittens mogen slechts gespeend en verhandeld worden op de leeftijd van 12 weken. (vanaf 1 oktober 2019)
 3. Adverteren: adverteren met foto’s van andere dieren dan de dieren die effectief worden aangeboden is verboden. (vanaf 27 april 2019)
 4. Korting: elke vorm van korting op de verkoop van dieren is verboden. (vanaf 27 april 2019)
 5. Het garantiecertificaat is gewijzigd (vanaf 27 april 2019). Zie hierboven
 6. Katten mogen alleen verhandeld worden als ze een primovaccinatie kregen tegen (vanaf 1 oktober 2019):
  1. panleucopenie
  2. rhinotracheïtis
  3. feline leucose
 7. Brandalarm (niet voor hobbykwekers): de lokalen waar de dieren zitten, zijn uitgerust met een brandalarmsysteem dat een alarmcentrale verwittigt. (vanaf 1 januari 2021)

Het verboden om
 1. vrouwelijke dieren meer dan 3 maal per 24 maanden te laten werpen
 2. te fokken door verschillende rassen te kruisen
 3. met meer dan 7 verschillende rassen te kweken

Alle documenten opgelijst type .doc of docx
 1. Inventaris fokdieren.doc
 2. Worpfiche of foksteekkaart.doc
 3. Register (kweker-handelaar).doc
 4. Contract met de dierenarts.doc
 5. Model 1 bezoekrapport dierenarts.doc
 6. Model 2 bezoekrapport dierenarts.doc
 7. Garantiecertificaat.docx

Alle documenten opgelijst type .PDF
 1. Inventaris fokdieren
 2. Worpfiche of foksteekkaart
 3. Register (kweker-handelaar)
 4. Contract met de dierenarts
 5. Model 1 bezoekrapport dierenarts
 6. Model 2 bezoekrapport dierenarts
 7. Garantiecertificaat